4x25Fi+FC 吊篮用钢丝绳

吊篮用钢丝绳
钢丝绳

4x25Fi+FC/4x31SW+FC

公称直径 近似重量 公称抗拉强度 (Mpa)
1870 1960 2060 2160 2260 2360
d 允许偏差 最小破断拉力,KN
mm % kg/100m KN
8.0 -2-+3 24.3 41.0 43.0 45.2 47.4 49.6 51.8
8.3 -2~+3 36.4 44.2 46.3 48.7 51.0 53.4 55.8
8.6 -2~+3 28.3 47.1 49.3 51.9 54.4 56.9 59.4
9.0 -2~+3 32.0 51.3 53.8 56.5 59.3 62.0 64.8
9.5 -2-+3 35.5 57.3 60.1 63.1 66.2 69.3 72.3
10.0 -2~+3 39.0 63.6 66.7 70.1 73.5 76.9 80.3
11.0 -2-+3 47.2 47.2 80.6 84.7 88.9 93.0 97.1
12.0 -2~+3 56.2 56.2 96.0 101.0 106.0 111.0 116.0
14.0 -2-+3 76.4 76.4 131.0 137.0 144.0 151.0 157.0
16.0 -2~+3 99.8 99.8 171.0 179.0 188.0 197.0 205.0

注:根据客户需要,还可提供其他规格、抗拉强度的产品

使用注意事项

  • 运输过程中应轻提轻放,防止撞击损坏外包装,防潮并严禁淋雨,钢丝绳应储存在干燥通风的室内。
  • 使用过程中应采用工字轮退转放线并注意放线方向,避免产生附加应力。
  • 加工焊头过程中,应使钢丝绳处于松弛无应力状态下进行。
  • 现场使用中,应注意钢丝绳穿行方向,避免产生附加应力及钢丝绳弯折。

用途:用于高处作业吊篮、擦窗机和手板葫芦

表面状态:镀锌

包装方式:工字轮

特点

  • 定尺钢丝生产
  • 线接触结构、超高强度
  • 直径公差小、可挠性强

产品中心 生产设备 关于我们 联系我们